Rekisterinpitäjä

Herkkä Sävy
Y-tunnus 2493405-1
Kotipaikka Helsinki
Puhelin 044 024 0654
Sähköposti herkka.savy@gmail.com

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Kaisa Kannus
Puhelin 044 024 0654
Sähköposti herkka.savy@gmail.com

Henkilörekisterin nimi

Herkän Sävyn asiakasrekisteri
Herkän Sävyn uutiskirjeen tilaajat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Herkän Sävyn asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakasviestintä sekä tiedottaminen.
Herkän Sävyn uutiskirjeen tilaajien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekisterinpitäjän uutiskirjeen lähettäminen sen tilanneille henkilöille.
Henkilö voi poistua rekisteristä pyytämällä sitä rekisterinpitäjältä herkka.savy@gmail.com tai sähköpostiviestissä olevan linkin kautta.

Rekisteröitävät tiedot

Herkän Sävyn asiakasrekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

 • asiakasnumero
 • yksityisasiakkaan etu- ja sukunimi
 • yritysasiakkaalta: yrityksen nimi, yrityksen yhteyshenkilön nimi, y-tunnus
 • katuosoite, postinumero, postitoimipaikka
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite

Verkkokaupan tilaustietoihin lisäksi tallennetaan:

 • tilauksen tuotesisältö
 • maksutapa
 • toimitustapa
 • asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat muut tiedot

Herkän Sävyn uutiskirjeen tilaajarekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

 • nimi
 • sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Herkän Sävyn asiakasrekisterin tietolähteenä toimii asiakkaan kertomat laskutustiedot rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi täydentää tietoja YTJ:stä.

Herkän Sävyn uutiskirjeen tilaajien tietolähteenä toimii Herkän Sävyn asiakasrekisteri ja henkilön itse antamat tiedot rekisterinpitäjän kotisivuilla olevalla liittymislomakkeella.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa: lainsäädännön niin velvoittaessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua tiedottamisessa ja uutiskirjeen lähettämisessä. MailChimpille siirretään asiakasrekisteristä henkilön etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja MailChimp kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle. Lue lisää MailChimpin sivuilta.

Rekisterin suojaus

Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Konservointipalvelujen yhteydessä laaditaan fyysinen toimeksiantosopimus, jossa näkyvät yksityishenkilön tai yrityksen antamat tiedot (yhteystiedot, konservointikohteen ja -palvelun kuvaus, aika- ja paikka sekä mahdollinen konservointikuvien ja -tietojen käyttölupa markkinointitarkoituksessa). Toimeksiantosopimusta ei luovuteta sivullisille. Asiakirjan käsittelyssä noudatetaan luottamuksellisuutta ja huolellisuutta. 

Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Herkän Sävyn tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. palomuurit, käyttäjätunnus ja salasana sekä ssl-salaus.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Evästeiden käyttö

Herkkä Sävy käyttää sivustollaan evästeitä.